۱۳ خرداد ۱۳۹۳

تاب بنفشه

ز بنفشه تاب دارم که ززلف او زند دم

توسیاه کم بها بین که چه در دماغ دارد 

ح3ـین [ ۱۱ تير ۱۳۹۳ ]

تاب بنفشه می دهد ...
زیبا بود


نام Name
ایمیل Email
سایت Website
پیغام Message
کد امنیتی Security Code
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.
140816