مظهرداور امیرالمومنین شیر خدا

انکه از وی اشکارا شد صفات داوری

بنده درگاه او هم اسمان و هم زمین

تابع فرمان او هم زهره و هم مشتری

درخور اوصاف او کس می نیارد گفت مدح

با رسن نتوان شدن بر گنبد نیلوفری

مر عدویش باد باناکامی و اندوه قرین

مر محبش بادباپیروزی و نیک اختری

(رهی معیری) 

amini rahim [ ۱۰ خرداد ۱۳۹۳ ]

استاد عبدالحسینی عزیز:

مهر علی یاد علی ذکر علی ..... همیشه با شما بوده وهست ...به اسمش قسم به مهرش قسم به ذکرش قسم ...که همیشه در سایه سار اولیاء وانبیاء سلامت و جاوید وتندرست باشید....استاد عزیزم


نام Name
ایمیل Email
سایت Website
پیغام Message
کد امنیتی Security Code
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.
140842