ضربان سبز قلب قرمز بر دیوار
ناشناس [ ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۳ ]

یک ثبت عالی....


شیماکریمی [ ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۳ ]

حس چند بعدی بودن تصویر و بیرون کشیدن قلب قرمز از دل سبزی فضا به من داد!
خدا کند برای هر که می تپد درست بتپد!


نام Name
ایمیل Email
سایت Website
پیغام Message
کد امنیتی Security Code
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.
140836